This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: Showing ProZ to the outside world :)

May 22, 2004, 2:00 pm
PolandWroclawIn personEnglish
Karczma Lwowska
Rynek 4
http://www.lwowska.com.pl


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (17) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Dorota Cooper  \"Organizer\" mam nadzieję, że kilka osób się pojawi :)
  What are these?
 
 
A_Lex   a mi termin obojętny, ważne, że Wrocław ;))
  What are these?
 
 
anula  \"Photographer\" Z wielką chęcią się przyłączę. Dzięki younglingowi za mobilizację do odwiedzin tego fantastycznego miasta!
  What are these?
 
 
Mustafa Fadhel  \"Reporter\" \"Photographer\" I wish I can make it  
Izabela Szczypka   Jak mogłabym nie być!
  What are these?
 
 
GingerR   chcialabym, ale nie moge obiecac :-(  
Stanislaw Kulikowski   A czemu by nie?  
Jakub Szacki   powaznie rozwaze  
XNowicki (X)   No cףż! strasznie mi przykro ale nie będę mףgł przyjechać. Szkoda.
  What are these?
 
 
XJaroslaw Wroblewski   wot i pokręciłem z czerwcen. Sorry.
  What are these?
 
 
bartek   ...  
Monika Rozwarzewska  \"Photographer\" ...  
Goodness   Chętnie dołączę do Was, jestem u od dzisiaj- mam ochotę się wyrwać z domu, z matkowania, na wolność. Chyba bliżej mi w młodości do Bartek : )
  What are these?
 
 
Haldir   Jam początkujący prozetowiec spoza układów ;) Rozumiem, że to impreza otwarta i można się przyłączyć??
  What are these?
 
 
Romuald Pawlikowski   Trza by ten Wroclaw zobaczyc...  
Magda Dziadosz   niestety, nie :(((((  
Dariusz Kozłowski   Z ostatniej chwili... grozi mi zajazd zorganizowany...  


Postings about this event


Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8] >
Powwow: Wroclaw - Poland

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
Na ka¿dym zebraniu... Apr 20, 2004

musi byæ ktoœ, kto pierwszy zabierze g³osicon_wink.gif (nawet, jeœli nie wniesie to nic nowego)...
  What are these?

 

Agnieszka Hayward (X)
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
Lokalizacja Apr 20, 2004

trudno wybraæ z obfitoœci oferty wroc³awskiej... jestem za przemieszczaniem siê (w obrêbie Rynku) np. Z³oty Pies, a potem Highlander albo PRL? Jeju, jak chêtnie znalaz³abym tak¿e chwilkê na ciacho wiœniowe w Empiku przy Rynku...
  What are these?

 

Agnieszka Hayward (X)
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
dzieciê Wroc³awia Apr 20, 2004

przyprowadzê kole¿ankê po fachu, a do tego Wroc³awiankê!
  What are these?

 

Izabela Szczypka  Identity Verified
Spain
Local time: 05:03
English to Polish
+ ...
Cos nas ma³o... Apr 21, 2004

Drodzy koledzy i kolezanki, ja rozumiem, ze Magdy maj¹ zobowi¹zania, ale reszta spo³ecznoœci?
  What are these?

 

Dorota Cooper  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:03
English to Polish
+ ...
Oferta wroc³awska Apr 21, 2004

wzbogaci³a siê ostatnio jeszcze bardziej - reaktywowany zosta³ pub Haggisicon_eek.gif)
A Magdy to podobno maj¹ zobowi¹zania tydzieñ póŸniej ;o)

  What are these?

 

Steffen Pollex (X)  Identity Verified
Local time: 05:03
English to German
+ ...
The very same day... Apr 23, 2004

...we'll hold a powwow in Berlin. Will try to make it next time. Not too far away, actually.

 

A_Lex  Identity Verified
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
to na czym stanęło? Apr 27, 2004

jakaś godzina mniej więcej..., pora dnia chociaż lub wieczoru... i miejsce jakieś, konkretne...?icon_wink.gif
nie znam Wrocławia, ale liczę na pomoc Jednego Tubylca...;)) (lub "Tambylca", jak to gdzieś ostatnio widziałam)


 

Izabela Szczypka  Identity Verified
Spain
Local time: 05:03
English to Polish
+ ...
Myœlê, ¿e póŸne popo³udnie by³oby dobre Apr 27, 2004

Tak 17:00 mniej wiêcej. Ale to tylko propozycja. Co na to osoby doje¿d¿aj¹ce z (i potem wracaj¹ce do) dalszych czêœci œwiata?
  What are these?

 

Agnieszka Hayward (X)
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
Ka¿da pora dobra Apr 27, 2004

pa³³a³ to dobry pretekst do odwiedzenia ukochanych zak¹tków. Nie poprzestanê na jednym dniu...
  What are these?

 

Dorota Cooper  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:03
English to Polish
+ ...
Tradycyjnie May 3, 2004

pa³³a³ rozpocznie siê o 14, a jutro zamierzam zadzwoniæ do restauracji i sprawdziæ, czy termin jest nadal wolny.
Spotkajmy siê o 14 w najbardziej tradycyjnym miejscu we Wroc³awiu - czyli pod pomnikem Fredry na Rynku.

  What are these?

 

A_Lex  Identity Verified
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
Termin zaklepany ;) May 3, 2004

mam tylko nadziejê, ¿e pogoda nam dopisze, chocia¿ we Wroc³awiu podobno zawsze œwieci s³oñceicon_wink.gif)
  What are these?

 

Agnieszka Hayward (X)
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
proszê o (przed)po³udnie May 4, 2004

o 17.00 w W-wie znajomi siê pobieraj¹...
Chyba, ¿e wrócê do Was wieczorem...

  What are these?

 

Dorota Cooper  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:03
English to Polish
+ ...
Stoliki May 5, 2004

zarezerwowa³am na 14.00, ale mo¿emy spotkaæ siê o 12.00 i pójœæ np. do Spi¿a
  What are these?

 

Agnieszka Hayward (X)
Poland
Local time: 05:03
German to Polish
+ ...
wielka proœba May 5, 2004

po uzgodnieniach zakulisowych proponujê 15 maja 2004

bardzo chcê byc na pa³ale, a nie zd¹¿ê 22.5 na œlub znajomych...

proszê o ¿yczliwe ustosunkowanie siê do mojej propozycjipo uzgodnieniach zakulisowych proponujê 15 maja 2004

bardzo chcê byc na pa³ale, a nie zd¹¿ê 22.5 na œlub znajomych...

proszê o ¿yczliwe ustosunkowanie siê do mojej propozycji

  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:03
English to Polish
popieram tygru! May 5, 2004

15 maja - ja chêtnieicon_smile.gif

mam jeszcze jedn¹ propozycjê: co powiecie na 11 czerwca (pi¹tek po Bo¿ym Ciele)? mo¿e by tak d³ugi weekend we Wroc³awiu?

  What are these?

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.