Regionalna konferencja ProZ.com w Kaliszu, Polska

3 października 2015

#ProZcomEvents

 

(Click here for English version)

 

"Tłumacz pisemny i ustny we współczesnym świecie: wyzwania i możliwości"

 

                             

  

W tym roku jedna z regionalnych konferencji ProZ.com zostanie zorganizowana w najstarszym mieście w Polsce - w Kaliszu. Będzie to jednodniowa konferencja poświęcona specjalistycznym umiejętnościom i technikom w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych, jak również zaawansowanym programom i narzędziom niezbędnym dla tłumacza, który pragnie odnosić sukcesy we współczesnym świecie. Wydarzenie to stworzy wspaniałą okazję dla niezależnych tłumaczy, specjalistów z branży, agencji tłumaczeń oraz dostawców technologii do podzielenia się wiedzą, nauczenia nowych rzeczy oraz poszerzenia swojej sieci zawodowej. Gorąco zapraszam również studentów i nauczycieli języków obcych zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży tłumaczeń. 

 

Organizator konferencji
 

Co oferuje to wydarzenie?

 
 
 

Gdzie odbędzie się to wydarzenie?

Wydarzenie to odbędzie się w kaliskim ratuszu. Zobacz szczegóły dotyczące miejsca »

 

Czy pobliskie hotele oferują specjalne oferty zakwaterowania?


Tak! Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert zakwaterowania w 3 hotelach. Więcej informacji na stronie Zaakwaterowanie

 

Jak śledzić na bieżąco aktualności związane z wydarzeniem?

 

 

Jesteś studentem? Jesteś członkiem Certified PRO Network?
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o specjalnej zniżce »


 

Sponsorzy

 

Kalisz
City Hall

 

 

                                                   

 

Więcej informacji o sponsorach »

 

Jesteś zainteresowany/a sponsorowaniem tego wydarzenia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProZ.com regional conference in Kalisz, Poland

October 3rd, 2015

 

#ProZcomEvents

 

 

"Translator and interpreter in the contemporary world: challenges and opportunities"

 

                             

  

This year, one of ProZ.com regional conferences will be held in the oldest city of Poland: Kalisz. This will be a one-day conference focused on specialized translation and interpretation skills and techniques, as well as on advanced programs and tools needed to be a successful translator or interpreter these days. It will be a great opportunity for freelancers, industry professionals, translation agencies and technology providers to share their knowledge, learn new things and extend their professional networks. Language students and teachers interested in pursuing a career in translation or interpretation will also be most welcome.

 

Conference organizer
 

What does this event offer?

 
 
 

Where does this event take place?

This event will take place at the Kalisz City Hall. See venue details »

 

Are there any special accommodation offers at nearby hotels?


Yes! Conference attendees will be able to take advantage of special accommodation offers at three different hotels. Visit the Accommodation page for detals.

 

How can I stay up-to-date about event-related news?

 

 

Are you a student? A member of the Certified PRO Network?
Click here to contact site staff for a special discount »


 

Sponsors

 

Kalisz
City Hall

 

 

                                                 

 

More sponsor details »

 

Are you interested in sponsoring this event?

Click here to request information from the conference organizer.

 

 

 

  


Content on this conference page is supplied and maintained by the conference organizer.