ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: in the footsteps of Vincent van Gogh

April 16, 2011, 3:00 pm
NetherlandsNuenen, near EindhovenIn personEnglish


(above: Dinner at an earlier ProZ powwow in Nuenen)


THIS POWWOW IS NOW CLOSED. WE CANNOT ACCEPT ANY MORE REGISTRATIONS"En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij."
(Vincent’s letter to his brother Theo, 15 May 1884)


(Nederlandse versie: zie onder)


Known throughout the world for his paintings of Sunflowers, Starry nights and Self portraits, it was in the Brabant village of Nuenen that Vincent van Gogh developed into an artist. He lived here for only 2 years, from 1883-85, but as his career lasted only seven years before his untimely death in 1890, he produced a quarter of all his works in ‘Van Gogh Village Nuenen’. (www.vgvn.nl)

There is not a single original Van Gogh painting to be seen in Nuenen; to view his famous ‘Potato Eaters’ which depicts the poor Nuenen peasants you have to go to Amsterdam. His other masterpieces are scattered throughout the world. But what Nuenen still has is a unique ‘outdoor museum’ containing 21 locations which have some connection with the artist, 14 of which he painted or drew.

Getting there
Nuenen is located about 9km from Eindhoven. From Eindhoven NS Station take Bus 21 to Nuenen Park or Bus 6 to Nuenen Centrum/Nuenen Oost (2 minute walk to the meeting point in the Park). If coming by car follow signs A270 to Helmond, exit Nuenen. There is free parking in Nuenen. Trains back to the Randstad run throughout the night on Saturday/Sunday, so there is no danger of missing the last one.

Early birds
Depending on how far you have to travel, you can precede the Powwow by visiting the Roosdonck windmill, about ten minutes walk from the village centre (www.roosdonck.nl) . Built in the period that Van Gogh lived in Nuenen, and drawn by him, it is open from 10.00 for visits and for the sale of its own products. A replica is currently being built in Nanjing, China. There are also several art galleries in the village.

Meeting point
Plan to arrive between 13.00 and 14.00 at Restaurant Comigo (www.comigo.nl) in the very heart of the village, overlooking Vincent’s statue. Come earlier if you want lunch or a coffee; it’s open from 09.00 and although it’s a restaurant in the evening, it’s a café/lunchroom with indoor and outdoor seating during the day.

Guided walk
We will be taken for a guided walk around the ‘outdoor museum’ starting at 14.00 (separate groups in English and Dutch if there is enough demand) passing by many of the locations Vincent painted or drew. This guided walk will last approximately one hour. Genuine nerds can bring their iPhone or Android device and experience Augmented Reality at some of the Van Gogh locations. The rest of us can listen to the guide. (http://www.youtube.com/watch?v=6cry5OZj0IM).

Vincentre exhibition
After the walk we will visit the Vincentre. Opened in July 2010 it is a permanent exhibition of Vincent’s life up to and including his time in Nuenen. Housed in the old Town Hall and opposite the house he lived in, it is a high-tech multimedia presentation of one of the most productive times of his short life. The centre also contains the local VVV agency, gift shop and refreshments. You will be free to look round the exhibition at your own pace, with audio guides available in 8 languages (comments welcome, we translated them!). The finale of the exhibition is a short but impressive film showing how ‘The Potato Eaters’ came into being. The trailer to this award-winning film (see http://www.youtube.com/watch?v=uhsDLib8Ni4) was shown in the Netherlands pavilion at the World Expo in Shanghai and will also feature in the Friendship Village being constructed in Nanjing.

Drinks
The Vincentre closes its doors to the public at 17.00, but as one of its official sponsors, Interlex Language Services invites you to stay on for an extra hour and join us for an informal drink. Wine, beer and soft drinks will be on offer, and if the recession is over by then, maybe even a peanut.

Dinner
Dinner will be from 18.30 at Auberge Vincent (www.aubergevincent.com) in the very centre of the village. As its name implies, this new Brasserie has Van Gogh as its theme. We have arranged a meal for a set price of €25.00 per person. If we have fewer than 20 people this will be in the form of a 3 course dinner with a choice of meat, fish or vegetarian starter and main course, plus a choice of desserts. If there are more than 20 of us – and we hope there will be – the meal will be in buffet style, again with choices of starter, main course and desert and again with meat, fish and vegetarian options. The buffet meal will give us plenty of choice, but also the possibility to mix more during the evening and maybe swap tables between courses. If you prefer you can also dine a la carte, menus available on their website.

One day not enough?
If the long trek south sounds daunting, why not make a weekend of it? You can stay overnight at Auberge Vincent and we have negotiated a discounted rate of €59.00 for a single or double room excluding breakfast, or €69.00 per room with buffet breakfast included. As you would expect, the rooms in this 3 star hotel all have a Van Gogh theme. Reservations and payment should be made directly to the hotel via [email protected] Give the reference ‘ProZ Arrangement’ to claim your discounted rate. If there is sufficient demand we will arrange a tour of the surrounding countryside by horse-drawn wagon on the Sunday and visit some of the more outlying locations not possible by foot on the Saturday. Partners are of course very welcome at any of the Powwow activities.

How much?
Transport, lunch and accommodation are not included, please pay those directly.
Guided walk and entrance to the Vincentre (normally €16.00) + informal drinks at the Vincentre: FREE (sponsored by Interlex Language Services).
Dinner: 3 course meal or buffet. Choice of starters, main courses and dessert. Vegetarian dishes included. €25.00

Other Links:
Van Gogh Village Nuenen (including the Vincentre): www.vgvn.nl
Hotel and B&B accommodation in Nuenen: http://www.vvvnuenen.nl/go/verblijf
Taxi from Eindhoven station to Nuenen: www.taxi-janssen.nl
More about the Vincentre on: http://www.youtube.com/watch?v=8_8rGnPboFY


* * * * * *


De Zonnebloemen, Sterrennacht en zelfportretten zijn schilderijen die hem wereldberoemd hebben gemaakt. Het was in het Brabantse dorpje Nuenen dat Vincent van Gogh zich ontwikkelde tot kunstenaar. Hij woonde er maar twee jaar, van 1883 tot 1885, maar aangezien zijn carrière slechts zeven jaar duurde, voordat hij veel te vroeg overleed in 1890, produceerde hij een kwart van al zijn werken in ‘Van Gogh Village Nuenen’. (www.vgvn.nl)

Er is in Nuenen geen enkel origineel schilderij van Van Gogh te zien. Om zijn beroemde ‘Aardappeleters’, een afbeelding van arme Nuenense boeren, te bekijken, moet je naar Amsterdam. Zijn andere meesterwerken zijn over de hele wereld verspreid. Maar wat Nuenen nog steeds heeft, is een uniek ‘openluchtmuseum’ met 21 plekken die op de een of andere manier iets te maken hebben met de kunstenaar; 14 van deze plekken werden door hem geschilderd of getekend.

De route
Nuenen ligt ongeveer 9 km van Eindhoven. Vanaf station Eindhoven rijdt bus 21 naar Nuenen Park en bus 6 naar Nuenen Centrum/Nuenen Oost (2 minuten lopen naar het trefpunt bij het park). Met de auto kom je via de A270, neem de afslag Nuenen. Je kunt gratis parkeren in Nuenen. In het weekend rijden er de hele nacht treinen naar de Randstad, dus je loopt niet het risico de laatste trein te missen.

Vroege vogels
Afhankelijk van hoe ver je moet reizen, zou je voorafgaand aan de powwow een bezoek kunnen brengen aan windmolen de Roosdonck (www.roosdonck.nl), op ongeveer tien minuten lopen van de dorpskern. Hij is gebouwd in de periode dat Van Gogh in Nuenen woonde en hij heeft er een tekening van gemaakt. De molen is vanaf 10.00 uur geopend voor bezoekers, ze verkopen ook zelfgemaakte producten. Er wordt momenteel een replica van deze molen gebouwd in Nanjing, in China. Er zijn ook diverse kunstgalerieën in het dorp.

Trefpunt
Tussen 13.00 en 14.00 uur verzamelen in Restaurant Comigo (www.comigo.nl), midden in het dorp, vlak bij het standbeeld van Vincent. Kom wat eerder als je wat wilt eten of drinken; Comigo is vanaf 9.00 uur geopend en hoewel het ’s avonds een restaurant is, fungeert het overdag als café/lunchroom. Je kunt er zowel binnen als buiten zitten.

Rondleiding
Om 14.00 uur hebben we met een gids een rondleiding door het ‘openluchtmuseum’, waarbij we langs veel van de plekken komen die Vincent heeft geschilderd of getekend (bij voldoende animo aparte groepen in het Engels en het Nederlands). Deze rondleiding duurt ongeveer een uur. Echte nerds kunnen hun iPhone of Android-toestel meenemen om op een aantal van de Van Gogh-plekken te genieten van een TR-belevenis (Toegevoegde Realiteit). De rest van ons kan naar de gids luisteren. (http://www.youtube.com/watch?v=6cry5OZj0IM).

Tentoonstelling in het Vincentre
Na de rondleiding brengen we een bezoek aan het Vincentre. Het is in juli 2010 geopend en biedt een permanente tentoonstelling over het leven van Vincent tot en met de tijd dat hij in Nuenen woonde. Het is gevestigd in het voormalig stadhuis, tegenover het huis waar hij woonde, en er is een hightech multimediale tentoonstelling over de meest productieve periodes van zijn korte leven. In het gebouw zijn ook de plaatselijke VVV en een cadeauwinkel te vinden en je kunt er versnaperingen kopen. Je kunt de tentoonstelling in je eigen tempo bekijken, er zijn audiotours beschikbaar in acht talen (opmerkingen welkom, wij hebben ze vertaald!). Het klapstuk van de tentoonstelling is een korte, maar indrukwekkende film die laat zien hoe ‘de Aardappeleters’ ontstond. De trailer van deze bekroonde film (zie http://www.youtube.com/watch?v=uhsDLib8Ni4) werd vertoond in het Nederlandse paviljoen op de World Expo in Shanghai en zal ook te zien zijn in het vriendschapspark dat wordt gerealiseerd in Nanjing.

Drankjes
Het Vincentre sluit zijn deuren om 17.00 uur, maar als een van de officiële sponsoren van het centrum nodigt Interlex Language Services je uit om nog een uurtje te blijven en een drankje te nuttigen. Er is wijn, bier en frisdrank en als de recessie tegen die tijd voorbij is, dan is er misschien zelfs een pindaatje.

Diner
Het diner is vanaf 18.30 uur in Auberge Vincent (www.aubergevincent.com) midden in het dorp. Zoals de naam al suggereert, heeft deze nieuwe brasserie het thema Van Gogh. We hebben kunnen regelen dat we voor de vaste prijs van € 25,- per persoon kunnen eten. Als er minder dan 20 mensen zijn, dan hebben we een driegangendiner met keuze uit vlees, vis of vegetarisch bij het voorgerecht en hoofdgerecht en keuze uit diverse desserts. Als we met meer dan 20 personen zijn – en daar hopen we op – dan wordt het diner aangeboden als buffet, ook nu weer met verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts en ook weer de keuze uit vlees, vis en vegetarisch. Het buffet biedt volop keuzes, maar geeft ons ook de mogelijkheid om tijdens de avond met verschillende mensen te praten en misschien tussen de gangen van tafel te wisselen. Als je wilt kun je ook à la carte dineren, de menu’s staan op hun website.

Eén dag niet genoeg?
Als de lange reis naar het zuiden je afschrikt, waarom maak je er dan geen weekend van? Je kunt overnachten bij Auberge Vincent. We hebben een korting bedongen: € 59,00 voor een eenpersoonskamer of tweepersoonskamer zonder ontbijt, of € 69,00 per kamer inclusief ontbijtbuffet. Zoals je zou kunnen verwachten hebben de kamers in dit driesterrenhotel allemaal een Van Gogh-thema. Reserveringen en betalingen regel je rechtstreeks met het hotel via het contactformulier op hun website. Geef als referentie ‘ProZ Arrangement’ om de korting te krijgen. Als er genoeg vraag naar is, dan organiseren we voor zondag een huifkarrit door de omgeving en bezoeken we de wat verder gelegen plekken die zaterdag niet te voet bereikt kunnen worden. Partners zijn natuurlijk bij alle activiteiten van deze powwow van harte welkom.

Wat gaat dat kosten?
Vervoer, lunch en accommodatie zijn niet inbegrepen.
Rondleiding en entree Vincentre (normaal € 16,-) + drankje in het Vincentre: GRATIS (gesponsord door Interlex Language Services).
Diner: driegangendiner of buffet. Diverse voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Ook vegetarische schotels: € 25,-

Andere links:
Van Gogh Village Nuenen (ook met het Vincentre): www.vgvn.nl
Hotel en B&B-accommodatie in Nuenen: http://www.vvvnuenen.nl/go/verblijf
Taxi van station Eindhoven naar Nuenen: www.taxi-janssen.nl
Meer over het Vincentre op: http://www.youtube.com/watch?v=8_8rGnPboFY

many thanks to Mieke for this Dutch version!

Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (64) / Confirmed: 40
Name NoteWill Attend
Nigel Saych  \"Organizer\" \"Reporter\" \"Photographer\" ...  y
Percy Balemans   Will be there Saturday and Sunday. Looking forward to it! :-)  y
Albert Stufkens   Trend setting powwow  y
Christine Gardner   ...  y
Titia Meesters   ...  y
Elena Carbonell  \"Photographer\" Sounds nice. I hope I can make it this time.  y
XMarga Demmers (X)   Excellent idea!  y
Irina Rosenbrand   ...  y
CZ-Taal   Nigel, ik ben er zaterdag, incl. evening meal. Zondag niet. Heb er erg veel zin in! Tot dan. Groeten van Christianne  y
nordiste  \"Photographer\" I will come with husband   y
Cristina Bufi Poecksteiner, M.A.   Sounds really interesting :-) . . . Saturday yes, incl. dinner . . . Sunday may be.  y
Mieke Tulp   Looking forward to this powwow already.  y
Stephanie Wloch   Met pijn in mijn hart. Mijn kat is erg ziek. Veel plezier wens ik jullie!   n
Ingeborg Aalders   Ik ga met de auto naar Eindhoven en heb daarin plek voor 3 (of 4, maar dan wat krapper) passagiers. Ik kom vrijwel langs het CS van Leiden, dus als je meewilt, laat me dat dan weten, dan pik ik je daar op!  y
Karin Krikkink   So sorry I have to give this one a miss after all... :-(  n
Schellen   Elisabeth en Karel Schellen  y
Carla Zwanenberg   ...  n
Olga Tichomirova-ten Zijthoff   Wat een leuke bestemming, ik ben erbij!   y
XJosé Gralike (X)   Jammer, het lukt me toch niet om te komen. Veel plezier op 16 april!  n
XAllisonK (X)   Great idea Nigel! Count me in!  y
Kitty Brussaard   Gaat jammer genoeg toch niet lukken. Veel plezier allemaal!  n
Maleen Hof   Helaas al andere afspraken.  n
Katalin K.   ...  n
Anne-Marie Kalkman   Nog wel ver weg, maar heel interessant. Goed plan!  y
columbusproject   Unfortunately, I will be in Australia at that time and won't be able to attend... I wish you anyway lots of fun and a fruitful meeting!  n
Tineke de Munnik   ...  y
Evelien Snel  \"Photographer\" Yessss!  y
Rudi Sanders   ...  y
Valeria Vinarskaja   leuk! ik doe mijn best om te komen  
Guy Raedersdorf   It's YES  y
irisb81   ...  
Daniela Koleva   Nice place :) I hope this time I will make it....  y
XEmily Palmer (X)   Close to my place of birth;-)  n
Caroline de Hartogh BBA   Great idea!  y
Cora Bastiaansen   ...  n
Monica Santoro   we are 2 and we eat ANYTHING! we are not staying overnight...looking forward to meeting Dutch colleagues!  y
Koen van Gilst  \"Reporter\" \"Photographer\" Leuk idee, maar ik kan er helaas niet bij zijn...  n
orangeworld   Klinkt erg leuk - helaas is het niet mogelijk voor me te komen.  n
Piet de Jong   Looking forward to meeting you all (again)!  y
Katinka Staals  \"Photographer\" Helaas, moet zaterdag onverwachts naar Schiphol rijden.. jammer! Veel plezier allemaal!  n
Luciano Monteiro   I've booked my flight from Budapest and will be arriving in Eindhoven quite early on Saturday. Looking forward to a great weekend.  y
XInterlangue (X)   I will make it to the powwow, just me myself and I :) I will not stay overnight and am willing to try any food, as long as it tastes nice!  y
Julie Cornillie   I am planning on coming and attending the dinner and staying over night. Is there a special process for registering?  y
Fabian Stoffers   Look forward to being there and seeing you all!  y
Helena Potters   ...  
CATHERINE PRAUD   sounds very interesting!  y
AgataCh   ...  y
Elena Harleman   Sorry have to cancel - need to be in Vienna that day! Work first!  n
Pascale van Kempen-Herlant   ...  
transninter   Would really love to come. But can not be sure for the moment due to a pending meeting.  
Jos Verberne   ...  y
Susanne Bittner   ...  n
Monic Lammers   ...  
Trillian1980   Will be bringing a friend, let me know if that's not okay!  y
avanlimpt   ...  y
Marian Pyritz   Jammer, maar juist dit weekend heeft zich belangrijk bezoek uit Nederland aangekondigd...  n
Mihaela Dinu   ...  y
John O'Brien   I hope I am not too late in confirming  y
Femke Hubers-Meulepas   great location, will definitely try to be there :)  y
1-Fach   Het is ongeveer in mijn achtertuin (6 km), ik speel daar maandelijks Ierse folk.  y
Renessa Punt   I will be there  y
Samuel Murray   Sorry, I have a large deadline looming, but I had hoped to come.  n
Inge Dijkstra   Sounds great, compliments to Nigel and Mieke! Will definitely try to be there!  y
Henk Peelen  \"Photographer\" du vincent, du pain in the ear, du ....... sorry, geen tijd  n
Postings about this event


Pages in topic:   [1 2] >
Powwow: Nuenen, near Eindhoven - Netherlands

Albert Stufkens  Identity Verified
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2008)
Dutch to English
+ ...
Weather Dec 6, 2010

I will perform an elaborate sun dance in honour of our Vincent. icon_smile.gif

 

Nigel Saych  Identity Verified
Local time: 07:00
Dutch to English
+ ...
Weather Dec 11, 2010

I assume you mean 'sunflower' dance, Albert? Got to keep up the Vincent theme...

 

Kristina Hörschläger  Identity Verified
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2010)
Dutch to German
+ ...
PE punten Dec 13, 2010

Hallo organisatie, zijn voor deze bijeenkomst PE punten bij het bureau wbtv aangevraagd?

 

Albert Stufkens  Identity Verified
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2008)
Dutch to English
+ ...
PE punten Dec 13, 2010

Wellicht is het bureau WBTV ontvankelijk voor een individuele gloedvolle aanvraag voor erkenning van de waarde van een powwow. Maar dan moeten wij beloven elkaar heel veel vertaalwijsheden bij te brengen, het liefst voor zoveel mogelijk uren om evenzovele punten te scoren. Ik overweeg een aanvraag. Zie de lijst van tot nu toe erkende toegewezen PE-activiteiten: http://www.bureaubtv.nl/pe/index_pdf.cfm?section=tolk-vertaler&pe_action=pe_approved

Kristina Hörschläger wrote:

Hallo organisatie, zijn voor deze bijeenkomst PE punten bij het bureau wbtv aangevraagd?


[Edited at 2010-12-13 15:12 GMT]

[Edited at 2010-12-26 18:13 GMT]


 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 07:00
English to German
+ ...
Vroege Van Gogh Mar 1, 2011

Aanvullend, wie enkele vroege schilderijen van Van Gogh uit die periode wil zien, die hangen nog net (voor dat het NB-Museum dicht gaat) op de bovenverdieping van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch, heel leuk tentoongesteld met oude gebruiksvoorwerpen die op die schilderijen voorkomen (nee, geen aardappels). De tentoonstelling eronder (Vlaamse Vedetten) gaat ook wel. Groetjes, Susanne

 

Julie Cornillie  Identity Verified
Germany
Local time: 07:00
German to English
Registration Apr 7, 2011

Hello there,
Is there a process for registering for the event, the activities, the dinner and booking the hotel?


 

Nigel Saych  Identity Verified
Local time: 07:00
Dutch to English
+ ...
Registration Apr 9, 2011

Hello Julie,

Sorry for not replying immediately, for some reason I did not get an automatic notification of your message.
It seems that you have supplied your own answers; you are registered for the Saturday programme, including the dinner, and I believe you have booked into the Auberge Vincent for the Saturday night.
I will be sending out more general information over the weekend to all those who have registered. In the meantime please contact me directly if you have any f
... See more
Hello Julie,

Sorry for not replying immediately, for some reason I did not get an automatic notification of your message.
It seems that you have supplied your own answers; you are registered for the Saturday programme, including the dinner, and I believe you have booked into the Auberge Vincent for the Saturday night.
I will be sending out more general information over the weekend to all those who have registered. In the meantime please contact me directly if you have any further questions.
Looking forward to meeting everyone next Saturday!

Nigel
Collapse


 

Nigel Saych  Identity Verified
Local time: 07:00
Dutch to English
+ ...
Powwow details Apr 10, 2011

(scroll down for an English version)

Nog maar een week. Nuenen koestert zich dit weekend in zonneschijn en wordt druk bezocht door toeristen.
En geen vertaler te zien!

We hebben de details rond. 46 mensen hebben bevestigd dat ze meedoen met de powwow en het diner. Als jij een van die 46 bent, dan hoef je niets te doen. We hebben echter wel voor iedereen gereserveerd zonder een voorschot te vragen, dus we verwachten wel dat je er zaterdag bent en niet op het laatste mo
... See more
(scroll down for an English version)

Nog maar een week. Nuenen koestert zich dit weekend in zonneschijn en wordt druk bezocht door toeristen.
En geen vertaler te zien!

We hebben de details rond. 46 mensen hebben bevestigd dat ze meedoen met de powwow en het diner. Als jij een van die 46 bent, dan hoef je niets te doen. We hebben echter wel voor iedereen gereserveerd zonder een voorschot te vragen, dus we verwachten wel dat je er zaterdag bent en niet op het laatste moment uitvalt, want dan moeten we toch voor je betalen ...

Sommigen van jullie hebben nog niet gereageerd; als je nog wilt meedoen, neem dan rechtstreeks contact met me op via 06-51255688 en dan regelen we iets.

Zoals al eerder gezegd, ontmoeten we elkaar tussen 13.00 en 14.00 uur in het Park in Nuenen. Voor degenen die met de bus komen: vanwege wegwerkzaamheden in het dorp rijdt lijn 21 niet via het Park. Je kunt op station Eindhoven lijn 6, richting Nuenen Oost, nemen en bij Nuenen Centrum uitstappen. De bussen vertrekken om 12 en 42 minuten na het hele uur en de rit duurt 13 minuten. Het trefpunt ligt op een paar minuten lopen van de bushalte.

We zullen ons in drie groepen opsplitsen; twee Nederlandstalige en één Engelstalige. Omdat het Vincentre niet zo groot is, heeft één groep de rondleiding door het dorp terwijl de andere twee groepen het Vincentre bezoeken, en vice versa. Om 17.00 uur sluit het Vincentre voor het publiek en zien wij elkaar daar voor een drankje.

Het diner is in de vorm van een buffet, voor de vaste prijs van € 25 per persoon. Niemand heeft aangegeven dat hij of zij de voorkeur geeft aan à la carte, dus we gaan ervan uit dat iedereen aanschuift voor het buffet (3 gangen). Je betaalt zelf je rekening, met drankjes (cash, pin of creditcard).

Er is niet genoeg respons gekomen voor activiteiten op zondag, maar de afgelopen dagen hebben verscheidene mensen een kamer geboekt of me verteld dat ze zondag wel mee willen doen. Ik probeer deze week iets te organiseren en neem dan rechtstreeks contact op met die mensen.

We hopen dat het weer net zo mooi is als dit weekend, maar vergeet niet dat we bijna 2 uur in de buitenlucht zullen doorbrengen. Als er dus regen wordt verwacht, neem dan een paraplu mee (of koop er één in het Vincentre!).

Tot zaterdag allemaal!

Nigel

Just one week to go and Nuenen has been bathed in sunshine and full of visitors all weekend.
And not a translator in sight!

We have now finalised the details. 46 people have confirmed that they will attend the Powwow and the dinner. If you are one of those 46, you do not need to do anything else. We have however made reservations on your behalf without asking for payment in advance. So we will expect you to be there on Saturday and not drop out at the last moment, because if you do, we will still have to pay for you…

A few of you have not yet reacted; if you still want to participate, please contact me directly so I can check if there is still space. If you are delayed on Saturday you can contact me on 06-51255688 and we can work something out.

As already announced we will meet between 13:00 and 14:00 in the Park in Nuenen. For those arriving by bus, road works in the village mean that Line 21 does not travel via the Park. You are advised to take Line 6 from Eindhoven station, in the direction of Nuenen Oost and get off at Nuenen Centrum. Buses leave at 12 and 42 minutes past the hour (13 minute journey). The meeting place is a few minutes’ walk from the bus stop.

We will be divided into 3 groups, 2 Dutch speaking and 1 English speaking. As the Vincentre is not very big, one group will have the guided walking tour while the other 2 groups visit the centre, and vice versa. We will all meet up at 17:00 for drinks after the Vincentre closes to the public.

The dinner will be in buffet form for a fixed price of €25 per person. As nobody has indicated that they prefer à la carte we are assuming all of you will be joining us for the buffet (3 courses). You will be asked to pay your own bill, including drinks, individually (cash, PIN or credit card).

There has not been sufficient response to activities on the Sunday but in the past few days several of you have booked a room or told me you will attend on the Sunday. I will try to organise something this week and will contact those people directly.

We hope the weather will be as wonderful as it has been this weekend, but remember that almost 2 hours will be spent outdoors, so if rain seems likely, bring an umbrella (or buy one from the Vincentre!)

Looking forward to meeting you all on Saturday!

Nigel
Collapse


 

Ingeborg Aalders
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2007)
French to Dutch
+ ...
Meerijden vanuit Leiden Apr 10, 2011

Ik ga met de auto naar Eindhoven en heb daarin plek voor 3 (of 4, maar dan wat krapper) passagiers. Ik kom vrijwel langs het CS van Leiden, dus als je meewilt, laat me dat dan weten, dan pik ik je daar op!

 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Afzegging Apr 11, 2011

Sorry, can't make it. Huishouden van Jan Steen hier, veel te druk.
So, anybody else may like to take my seat (one out of the 46 seats)!
Nigel, ik heb je zo'n ProZ-mail gestuurd. Als je bij nader inzien op minder mensen uitkomt en je een reserveringsboete moet betalen, zal ik mijn deel van die boete dragen.

[Edited at 2011-04-12 16:47 GMT]


 

Albert Stufkens  Identity Verified
Netherlands
Local time: 07:00
Member (2008)
Dutch to English
+ ...
Weather Apr 12, 2011

icon_smile.gif It seems that my sun dance will be rewarded. Probabilities: Sunshine 50%; rain zero; soft breeze; temperatures 14-17 degrees.:-)

Albert Stufkens wrote:

I will perform an elaborate sun dance in honour of our Vincent. icon_smile.gif


 

nordiste  Identity Verified
France
Local time: 07:00
English to French
+ ...
About to leave from Lille (Rijssel) Apr 15, 2011

It seems that the sun dance is effective even accross borders. Nice bright sun hereicon_wink.gif See you all tomorrow.

 

Pascale van Kempen-Herlant
Local time: 07:00
Dutch to French
+ ...
3rd attempt to send you a message Nigel Apr 15, 2011

Hoi Nigel,

Nog een paar dagen en is het zover in Nuenen. Ik heb er zin in.
Ik had ook aangegeven mee te doen aan het etentje.
Behalve een zeer drukke werkweek overdag blijkt dat ik deze week elke avond van huis ben, inclusief zondag waar ik moet optreden met mijn zanggroep. Achteraf zou ik eigenlijk zaterdag avond het liefst thuis willen zijn en eten met mijn gezin. Ik hou helemaal niet van afzeggen en moeilijk doen met afspraken (echt niet) maar... denk je dat er iemand is
... See more
Hoi Nigel,

Nog een paar dagen en is het zover in Nuenen. Ik heb er zin in.
Ik had ook aangegeven mee te doen aan het etentje.
Behalve een zeer drukke werkweek overdag blijkt dat ik deze week elke avond van huis ben, inclusief zondag waar ik moet optreden met mijn zanggroep. Achteraf zou ik eigenlijk zaterdag avond het liefst thuis willen zijn en eten met mijn gezin. Ik hou helemaal niet van afzeggen en moeilijk doen met afspraken (echt niet) maar... denk je dat er iemand is die blij zou zijn mijn plek te overnemen in de Auberge? Als het heel veel gedoe is of onmogelijk hoor ik het van je. Ben je trouwens zaterdag ook aanwezig?
Ik zie je antwoord tegemoet.

De vriendelijke groeten,

Pascale van Kempen-Herlant

[Edited at 2011-04-15 14:26 GMT]
Collapse


 

Nigel Saych  Identity Verified
Local time: 07:00
Dutch to English
+ ...
3rd attempt to send you a message Nigel Apr 15, 2011

Pascale van Kempen-Herlant wrote:

Hoi Nigel,

Nog een paar dagen en is het zover in Nuenen. Ik heb er zin in.
Ik had ook aangegeven mee te doen aan het etentje.
Behalve een zeer drukke werkweek overdag blijkt dat ik deze week elke avond van huis ben, inclusief zondag waar ik moet optreden met mijn zanggroep. Achteraf zou ik eigenlijk zaterdag avond het liefst thuis willen zijn en eten met mijn gezin. Ik hou helemaal niet van afzeggen en moeilijk doen met afspraken (echt niet) maar... denk je dat er iemand is die blij zou zijn mijn plek te overnemen in de Auberge? Als het heel veel gedoe is of onmogelijk hoor ik het van je. Ben je trouwens zaterdag ook aanwezig?
Ik zie je antwoord tegemoet.

De vriendelijke groeten,

Pascale van Kempen-Herlant

[Edited at 2011-04-15 14:26 GMT]


Sorry, Pasquale, had ik niet eerder gezien, en kreeg geen automatisch bericht via Proz.
Jammer dat het lukt niet om met ons te eten maar er zijn 2 mensen bijgekomen. Dus geen straf, boete of andere sanctie's!
Je bent nog steeds welkom overdag; misschien even de tijd om een korte borrel met ons allemaal tussen 17:00 en 18:00????

Ik ben zelf aanwezig, ik ben eigenlijk de gids voor de EN-talig groep. Maar NL groepen hebben we ook, toch!

tot morgen,

Nigel

(no comments about my Dutch from the rest of you, OK???)


 

Interlangue (X)
Angola
Local time: 07:00
English to French
+ ...
This is THE day! Apr 16, 2011

leaving now, see you all there!

 
Pages in topic:   [1 2] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search